Vzdělání, jazyky\Překladatelství 335

Nabídka překladů z a do němčiny včetně soudního ověření i tlumočnických služeb.

Více informací
Překlady - Tlumočení - Korektury BABYLONIA

Překládáme vše od pozvánek přes články, zprávy a smlouvy až po filmové titulky. Tlumočíme vše od obchodních jednání přes školení a semináře až po konference a festivaly. …

Více informací