Finance a právo\Právní služby 570

Nabídka služeb advokátní kanceláře se zaměřením na obhajoby v trestním řízení, zastupování před soudy v občanskoprávních záležitostech, kupní smlouvy a smlouvy o dílo,…

Více informací
JUDr. Nováková Alena

Nabízíme služby advokátní kanceláře.

Více informací
JUDr. Luboš Komůrka, advokát

Nabídka právních služeb v oblasti obchodní právo včetně zakládání obchodních společností, realizace změn v obchodním rejstříku či vymáhání pohledávek. Zabývám se trestním a…

Více informací

Nabízíme služby advokátní kanceláře se zaměřením na občanské, pracovní, obchodní, korporační, směnečné, konkurzní, trestní či správní právo. Dále v oblasti nemovitostí,…

Více informací

advokátní kancelář se zaměřením na občanské, insolvenční, obchodní a trestní právo.

Více informací
Macháčková Jana, JUDr., advokát

Právní služby zaměřené na občanské, obchodní, dědické, bytové a trestní právo. Zastupování před soudy, vymáhání pohledávek, sepisování trestních oznámení.

Více informací