Finance a právo\Právní služby 570

Glazarová Soňa - notářka

Notářské služby v oblastech obchodního a občanského práva či ověřování podpisů a listin. Převody nemovitostí, notářské úschovy, zápis jako podklad pro exekuci, závěti,…

Více informací
Adámek Aleš, JUDr., advokát

Nabízím advokátní služby. Zaměřuji se na občanské, obchodní, pracovní, spotřebitelské či pojišťovací právo.

Více informací