Vzdělání, jazyky\Jazykové kurzy 145

Provádím soudní překlady z i do anglického jazyka a překlady z francouzštiny do češtiny. Nabízím výuku a tlumočení angličtiny. Nabízím výuku a tlumočení francouzštiny.

Více informací
Alena Ryšková - 2e-překlady

Odborný překlad textů ve všech oborech (technika, právo, účetnictví, daně, software, farmacie, medicína). Soudní překlad s ověřením. Jazyková korektura rodilými mluvčími. On…

Více informací