Stavebnictví\Geodetické práce 296

Tvorba podkladů pro projekty a geometrických plánů včetně vytyčování hranic pozemků. Nabídka zaměření skutečného stavu objektů.

Více informací
GEOLOGIE A GEOTECHNIKA

Průzkumy pro zakládání staveb Řešení stability svahů (stabilita zemních i skalních svahů, průzkum pro opěrné, zárubní zdi). Polní zkoušky (kontroly hutnění, propustnost…

Více informací

Ing. Jan Kazda

Praha 11, Chodov

Zaměřování budev pro projekci, zaměrování pozemků, spracování geometrických plánů, zpracování prohlášení vlastníka, stavební dozor na stavbách

Více informací

Nabídka geodetických prací. Tvorba mapových podkladů. Pořizování a sběr dat pro GIS. Zajišťování veškerých geodetických prací od inženýrské geodézie přes stavební zaměření…

Více informací

Nabídka služeb v oblasti zeměměřičství a katastru nemovitostí.

Více informací

Nabízíme veškeré geodetické práce, zhotovíme geometrické plány, rozdělení pozemků, věcné břemena, zaměřování staveb, vytyčování pozemků, vytyčování staveb, měření…

Více informací