Energetika, topení\Elektrárny 124

Nabízíme průzkum, poradenství a měření radonu pro parcely, pozemky a rodinné domy, radonová měření na stavbách a měření radioaktivity pro stavební, odpadové a odpadní…

Více informací

Zajištění revizí, oprav i uvádění do provozu parních turbín. Dále zámečnické práce.

Více informací

Provoz akreditované zkušební laboratoře pro měření radioaktivity a stanovení koncentrace prvků nedestruktivními spektrálními analytickými metodami.

Více informací

Stavební firma Jaroslav Činčala již má ve stavebnictví dlouhou tradici. Provádíme stavby rodinných domů na klíč a komerčních objektů. Provádíme přestavby rodinných domů,…

Více informací