Vzdělání, jazyky\Církve, farní úřady 24

Římskokatolická farnost Dašice

Farnost pořádá bohoslužby a duchovní setkání.

Více informací

Pořádání bohoslužeb a duchovních shromáždění.

Více informací

Organizujeme volnočasové aktivity založené na křesťanských zásadách pro postižené děti a mládež.

Více informací
Římskokatolická farnost – arciděkanství Liberec

Pořádáme bohoslužby a duchovní setkání. Vyučujeme náboženství pro děti, organizujeme pravidelné výstavy Eucharistie. Výuka náboženství pro všechny věkové kategorie. Pořádání…

Více informací
Sbor bratrské jednoty baptistů </br> Křesťané Lovosice

Sbor pořádá bohoslužby a náboženská setkání. Do sboru chodí děti, dorost i mládež. Jako jediný pramen učení uznáváme Bibli – Písmo Svaté.

Více informací
Farní charita Dvůr Králové nad Labem

Farní charita Dvůr Králové nad Labem

Dvůr Králové nad Labem

Charitativní, humanitární a církevní organizace pomáhá lidem v nouzi. Nabízíme podporu rodinám s dětmi, vzdělávání pěstounů, nízkoprahové zařízení pro děti a osobní asistenci…

Více informací

Jsme pomáhající a humanitární nestátní nezisková církevní organizace. Pomáháme potřebným v nouzi bez ohledu na jejich příslušnost k rase, národnosti nebo náboženství - matkám…

Více informací
Misijní stanice v Sedlčanech - Farnost Evangelické církve metodistické v Praze 2 - Nové Město

Misijní stanice v Sedlčanech je součástí farnosti Evangelické církve metodistické v Praze. Farářem sboru v Praze 2 je sestra Ivana Procházková, pomocníkem kazatele pro sbor…

Více informací

Pořádáme bohoslužby a duchovní setkání. Snažíme se oslovit celou širokou škálu návštěvníků našeho kostela a doprovázet je na cestě jejich duchovního hledání a růstu. Vedle…

Více informací

Provozujeme centrum pro pořádání seminářů, kongresů, ozdravných pobytů a rodinných setkání. Poskytujeme ubytování v bezbariérovém a nekuřáckém centru, zajistíme pro vás…

Více informací
Náboženská obec Církve československé husitské v České Skalici

Jsme otevřeným společenstvím svobodných, zodpovědných a tolerantních lidí, kteří chtějí mít dobré vztahy k Bohu i lidem kolem sebe. Pořádáme bohoslužby a duchovní setkání.…

Více informací

Jsme společenství křesťanů, které vychází z myšlenky prostředí evropské reformace. Pořádáme bohoslužby a náboženské setkání, při kterých zpíváme, čteme z Bible a modlíme se.

Více informací
Římskokatolická farnost Moravský Krumlov

Farnost pořádá bohoslužby a duchovní setkání. Konání farních plesů.

Více informací

Sdružujeme farnosti v oblasti západních Čech. Provozujeme diecézní evangelickou školu, dále pak pastorační a rekreační centra. Pořádání bohoslužeb.

Více informací
Náboženská společnost českých unitářů

Vytváříme duchovní domov pro své člen přátele - provoz eshopu, duchovní podpora. Pronájem společenských sálů. Malý sál se zrcadlovou stěnou a kapacitou 50 míst je vhodný…

Více informací